Before we build parts, we build people.

 
free counters
 
 
 
 
 
 
 

  

21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการปรมูลเศษวัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
รายละเอียด...
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมวันลอยกระง
รายละเอียด...
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ สำหรับเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
รายละเอียด...
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เงินกู้ยืมฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการขอประชาสัมพันธ์เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดแต่งเพลงรณรงค์ 5ส
ขอเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม5ส เกี่ยวกับการประกวดแต่งเพลงรณรงค์5ส
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเต้นแอโรบิค (Happy Body)
เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวด Super Hero 5s 2014
ตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2557
24 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) วันที่ 11 เมษายน 2557
22 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดการประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้
สำหรับเดือน มกราคม - มิถุนายน 2557
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ 2 ตุลาคม 2556
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดประกวดร้องเพลง The Star ปี5
ชมภาพกิจกรรม
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม ประกวด QCC 2013
ภาพการประกวด QCC2013 ณ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาเนส จำกัด (มหาชน)
8 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม 20ปี TSH แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 2
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ทำบุญผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียน ตชด. นเรศวรบ้านป่าละอู จ. ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 13 กันยายน 2556
26 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม เติมเต็มรักให้ผู้สูงอายุ กับ TSH Library
จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และ จัดกิจกรรมร้องเพลงกับผู้สูงอายุ
21 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีไหว้สารทจีน ที่บริษัทฯ
ชมภาพกิจกรรม...
9 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม ถวายพระพร 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) พร้อมใจ ร่วมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
2 / ส.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม TSH ร่วมใจบอกรักแม่
รายละเอียด...
19 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม 20ปี TSH แบ่งปันสู่สังคม ครั้งที่ 1
ทำบุญผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 18 กรกฏาคม 2556
16 / ก.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
รายละเอียด...
27 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล 20 ปี TSH
รายละเอียด...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>