Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.

"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

BEFORE WE BUILD PARTS
WE BUILD PEOPLE


NEWS & EVENT

กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

กิจกรรมประกวดกระทงจากอาหารปลาแฟนซี พิชิตโควิด 19

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

พิธีมอบของที่ระลึก จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ  (27 กันยายน 2564)

ประมูลเศษวัสดุประจำปี 2564 ประเภท เศษทองแดงเส้น  (7 - 13 กันยายน 2564)

ประกาศฯ การประมูลทรัพย์สินยกเลิกการใช้งาน – TSCOMP

เปิดให้มีการประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้ กรณีพิเศษเฉพาะ "เศษทองแดงเส้น" (1 - 7 กรกฎามคม 2564)

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 - 28 พฤษภาคม 2564)

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 2564

ภาพกิจกรรมมอบทองคำ พนักงานดีเด่นประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 

การประมูลราคาว่าจ้างรถตู้และรถกระบะสองแถว รับ-ส่งพนักงาน ของ บ.ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ 

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

QCC TSHG ประจำปี 2563 

มอบของที่ระลึก วันเกษียณที่ภาคภูมิ 

ประมูลราคาว่าจ้างรถขนส่งสินค้า กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

TSHG COVID-19 WOW iDEA

ทางเลือกทางรอด ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

Made with Mobirise - Try here