แบบฟอร์มลงทะเบียน
  
รหัสพนักงาน
ID USER
ชื่อ-นามสกุล :      ตำแหน่ง :   
ฝ่าย :
เบอร์ต่อภายใน :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
 


 
THAISUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED.
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3849-0762-7. 0-3840-1913-7 โทรสาร. 0-3849-0768-9  [สอบถามปัญหาการใช้งาน ฝ่าย IT เบอร์ภายใน 1118]
COPYRIGHT © 2012 THAISUMMIT HARNESS PUBLIC COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.