Automotive Wire harness Thailand :: Thaisummit Harness Co., Ltd.

"Satisfy Customers with our Products and our Professionalism"

BEFORE WE BUILD PARTS
WE BUILD PEOPLE


NEWS & EVENT

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ภาพกิจกรรมวันตรุษจีน 2564

ภาพกิจกรรมมอบทองคำ พนักงานดีเด่นประจำปี 2563

ภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่ 2563 

การประมูลราคาว่าจ้างรถตู้และรถกระบะสองแถว รับ-ส่งพนักงาน ของ บ.ไทยซัมมิท คอมโพเน้นท์ 

ประกาศฯ การประมูลเศษวัสดุ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

QCC TSHG ประจำปี 2563 

มอบของที่ระลึก วันเกษียณที่ภาคภูมิ 

ประมูลราคาว่าจ้างรถขนส่งสินค้า กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

TSHG COVID-19 WOW iDEA

ทางเลือกทางรอด ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ซ้อมหนีไฟประจำปี 2563

© Copyright 2020 Thai Summit Harness Public Company Limited  - All Rights Reserved

Made with Mobirise bootstrap website themes